Vitajte na internetovej stránke
MEDIVOX Software
O programe

Prvý modul informačného systému pre stomatologické ambulancie vznikol v roku 1996 pre vlastnú potrebu. Bol určený pre operačný systém MS DOS. Jeho hlavnou funkciou bolo vykazovanie výkonov pre zdravotné poisťovne. Obsahoval aj zubný kríž, do ktorého bolo možné zapisovať stomatologické značky, a preto umožňoval aj evidenciu kariet pacientov v predpísanom tvare. Postupne bol program rozširovaný o ďalšie moduly a prispôsobený pre operačný systém Windows. Aj keď program vznikol pre vlastnú potrebu, záujem kolegov dal podnet pre jeho komerčné využitie za priaznivú cenu pod obchodným názvom APEX. V súčasnosti je informačný systém prístupný pod názvom APEX2017 Profesional a splňuje všetky požiadavky na vedenie zdravotnej dokumentácie v stomatologickej ambulancii vrátane certifikátov NCZI pre elektronické zdravotníctvo a pripojenie do eHealth. Informačný systém tvoria základné moduly:

Ambulancia
Štatistika

Moduly pre eHealth:
eRecept
eVyšetrenie

Doplnkové moduly:
Asistent pre hromadnú zmenu hodnoty bodu
Asistent pre tvorbu cenníkov
Asistent pre hromadnú úpravu kódu ZP
Asistent pre zobrazenie chybových dávok
Asistent pre overenie poistného vzťahu na ÚDZS
Asistent pre export údajov do MS Office
Asistent pre úpravu databáz

Pre zoznámenie sa s programom a overenie jeho vlastností ponúkame možnosť bezplatne prevádzkovať program na dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby môžu zaregistrovaní používatelia pokračovať v používaní programu formou ročného udržovacieho poplatku za výhodných cenových podmienok. Počas celej doby je zabezpečená bezplatná aktualizácia všetkých programových častí prístupná na týchto internetových stránkach.
Aktualizácie

Táto stránka je určená pre nových aj pre registrovaných používateľov informačného systému, ktorí využívajú bezplatnú aktualizáciu programu cez internet. Každý aktualizačný balíček je komprimovaný do archívneho súboru (zip). Po prekopírovaní na svoj počítač je potrebné súbor rozbaliť do ľubovolného adresára na pevnom disku alebo na zapisovateľné pamäťové médium. Každá aktualizácia kontroluje číslo predchádzajúcej verzie.
Staršie aktualizácie, ktoré sa už nenachádzajú na tejto stránke, je možné objednať na CD za poplatok 20.- Eur.
Registrácia

Informačný systém APEX2017 Profesional je chránený licenčným číslom. Po zaregistrovaní aktuálnej verzie informačného systému získavate možnosť prevádzkovať program bezplatne na dobu 12 mesiacov. Počas tejto doby máte nárok na bezplatnú aktualizáciu programu prístupnú na týchto internetových stránkach. Zaregistrovaním svojej kópie programu získavate právo legálne prevádzkovať informačný systém pod identifikačnými kódmi, ktoré uvediete v žiadosti na registráciu.

Ako na to?

Prekopírujte si na svoj počítač žiadosť na registráciu programu (Registracia.pdf) , vytlačte ju na tlačiarni a vyplnenú pošlite na adresu:

MEDIVOX
P.O.Box 128
990 01 Veľký Krtíš

Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 0944/404 648 alebo na emailovej adrese: