Logo Medivox
MEDIVOX Software
P.O.Box 128, 99001 Veľký Krtíš
Profesional
APEX
2015
         Vítajte na stránkach programového informačného systému pre stomatologické ambulancie APEX2015 Profesional. Po  zaregistrovaní aktuálnej verzie programu získavate automaticky právo bezplatne prevádzkovať program na dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby môžu zaregistrovaní používatelia pokračovať v používaní programu formou roeného prenájmu za výhodných cenových podmienok. Nadobúdacia cena programu je teda nulová!
V časti Úpravy programu sa nachádza popis úprav prevedených pri súčasnom vývoji programových modulov. Pre zaregistrovaných používateľov tu je k dispozícii najnovšia aktualizačná verzia programu vo forme aktualizačných súborov. Pre nových záujemcov je k dispozícii aj kompletná inštalačná verzia programu. Začínajúcim používateľom pomôžu v prvých krokoch pri práci s programom odpovede v časti Najčastejšie otázky.
Číslo poslednej aktualizácie

  04/2016 
Počas celej doby prenájmu je zabezpečená bezplatná aktualizácia všetkých programových častí prístupná na našich internetových stránkach.
copyright (c) 2016 MUDr.Alexyová Soňa, Ing.Alexy Samuel

07.12.2015 - Samostatný voľne šíriteľný program pre ovládanie registračnej pokladnice Ditron Mira (v časti Súbory na stiahnutie).
zo 17.10.2016
12.03.2015 - Popis prepojenia registračnej pokladne Ditron Mira na program APEX2015 Profesional a nastavenie parametrov ERP je k dispozícii v časti Súbory na stiahnutie.
07.04.2015 - Ovládanie registračnej pokladne rozšírené o evidovanie platieb kreditnou kartou a použitie peňažnej zásuvky.