Logo Medivox
MEDIVOX Software
P.O.Box 128, 99001 Veľký Krtíš
Profesional
APEX
2017
         Vítajte na stránkach programového informačného systému pre stomatologické ambulancie APEX2017 Profesional. Po  zaregistrovaní aktuálnej verzie programu získavate automaticky právo bezplatne prevádzkovať program na dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby môžu zaregistrovaní používatelia pokračovať v používaní programu formou roeného prenájmu za výhodných cenových podmienok. Nadobúdacia cena programu je teda nulová!
V časti Úpravy programu sa nachádza popis úprav prevedených pri súčasnom vývoji programových modulov. Pre zaregistrovaných používateľov tu je k dispozícii najnovšia aktualizačná verzia programu vo forme aktualizačných súborov. Pre nových záujemcov je k dispozícii aj kompletná inštalačná verzia programu. Začínajúcim používateľom pomôžu v prvých krokoch pri práci s programom odpovede v časti Najčastejšie otázky.
Číslo poslednej aktualizácie

  05/2017 
Počas celej doby prenájmu je zabezpečená bezplatná aktualizácia všetkých programových častí prístupná na našich internetových stránkach.
copyright (c) 2017 MUDr.Alexyová Soňa, Ing.Alexy Samuel

07.12.2015 - Samostatný voľne šíriteľný program pre ovládanie registračnej pokladnice Ditron Mira (v časti Súbory na stiahnutie).
z 30.11.2017
30.11.2017 - Elektronické zdravotníctvo - modul eRecept v1. Pripojenie na službu eRecept VšZP a.s. Vystavovanie receptov s čiarovým kódom (zatiaľ bez elektronického podpisu).
12.03.2015 - Popis prepojenia registračnej pokladne Ditron Mira na program APEX2017 Profesional a nastavenie parametrov ERP je k dispozícii v časti Súbory na stiahnutie.