Logo Medivox
MEDIVOX Software
P.O.Box 128, 99001 Veľký Krtíš
Profesional
APEX
2017
         Vítajte na stránkach programového informačného systému pre stomatologické ambulancie APEX2017 Profesional. Po  zaregistrovaní aktuálnej verzie programu získavate automaticky právo bezplatne prevádzkovať program na dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby môžu zaregistrovaní používatelia pokračovať v používaní programu formou ročného prenájmu za výhodných cenových podmienok. Nadobúdacia cena programu je teda nulová!
V časti Úpravy programu sa nachádza popis úprav prevedených pri súčasnom vývoji programových modulov. Pre zaregistrovaných používateľov tu je k dispozícii najnovšia aktualizačná verzia programu vo forme aktualizačných súborov. Pre nových záujemcov je k dispozícii aj kompletná inštalačná verzia programu. Začínajúcim používateľom pomôžu v prvých krokoch pri práci s programom odpovede v časti Najčastejšie otázky.
Číslo poslednej verzie programu

  5.0.1.4 
Počas celej doby prenájmu je zabezpečená bezplatná aktualizácia všetkých programových častí prístupná na našich internetových stránkach.
copyright (c) 2019 MUDr.Alexyová Soňa, Ing.Alexy Samuel

z 20.09.2019
30.08.2018 - Elektronické zdravotníctvo - modul eRecept v3. Pripojenie na službu eRecept VšZP, Union ZP a Bezpečné lieky Dôvera ZP. Vystavovanie receptov s čiarovým kódom a elektronickým podpisom (v časti Súbory na stiahnutie).
25.03.2019 - Informácie o online prepojení registračných pokladníc na systém eKasa a program APEX2017 Profesional (v časti Registračná pokladnica).
Na sprístupnenie služieb pre Elektronické zdravotníctvo (eRecept, eVyšetrenie) je potrebné mať nainštalovanú čítačku elektronických kariet a aktivovaný preukaz zdravotníckeho pracovníka! (podrobnejší popis v časti Súbory na stiahnutie).
30.08.2019 - Elektronické zdravotníctvo - modul eVyšetrenie v5. Pripojenie na služby NZIS, vyšetrenia a pacientský sumár. (v časti Súbory na stiahnutie).
20.09.2019 - Elektronické zdravotníctvo - Zmena endpointov servisných služieb modulu eRecept v3 pre VšZP. Aktualizácia programu je prístupná v časti Súbory na stiahnutie.