Logo APEX2006

Logo Medivox
MEDIVOX Software
P.O.Box 128, 99001 Veľký Krtíš
Profesional
         Vítajte na stránkach programového informačného systému pre stomatologické ambulancie APEX2006 Profesional. Po  zaregistrovaní aktuálnej verzie programu získavate automaticky právo bezplatne prevádzkovať program na dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby môžu zaregistrovaní používatelia pokračovať v používaní programu formou ročného prenájmu za výhodných cenových podmienok. Nadobúdacia cena programu je teda nulová!
V časti Úpravy programu sa nachádza popis úprav prevedených pri súčasnom vývoji programových modulov. Pre zaregistrovaných používateľov tu je k dispozícii najnovšia aktualizačná verzia programu vo forme aktualizačných súborov. Pre nových záujemcov je k dispozícii aj kompletná inštalačná verzia programu. Začínajúcim používateľom pomôžu v prvých krokoch pri práci s programom odpovede v časti Najčastejšie otázky.
Číslo poslednej aktualizácie

  03/2014 
Počas celej doby prenájmu je zabezpečená bezplatná aktualizácia všetkých programových častí prístupná na našich internetových stránkach.
copyright (c) 2014 MUDr.Alexyová Soňa, Ing.Alexy Samuel

€
27.10.2014 - Pre rok 2015 sa pripravuje samostatná verzia programu podporujúca zdravotný záznam pacienta podľa novej legislatívy a prepojenie na elektronickú registračnú pokladnicu Ditron Mira.
z 27.10.2014